Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 06541 27 97
факс: 06541 30 34
email: persin@abv.bg
Адрес
гр. Никопол, ПК 5940
ул. Васил Левски 27
Карта Вижте ДГС Никопол на по-голяма карта