19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 35,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни и 20,00лв /без ДДС/- за меки широколистни
Временни горски складове:
ДГС"Никопол"
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Никопол, ПК 5940
ул. Васил Левски 27
Контакти тел.: 06541 27 97
факс: 06541 30 34
email: persin@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн