За нас

Държавно горско стопанство „Никопол“ носи името на град Никопол община Никопол, Плевенска област. Седалището на държавното горско стопанство се намира в гр.Никопол.
Горите на горското стопанство са разположени в северната част на Плевенска област, на територията на землищата на общините на град Гулянци, на град Никопол и на град Белене. На север стопанството граничи с река Дунав, северна граница на Република България, на изток с работни земи и държавно горско стопанство „Свищов“, а на юг и запад граничи с горски комплекси на държавно горско стопанство „Плевен“, и с работни земи.